Što je Centar za pružanje usluga u zajednici Grada Crikvenice

i kome je ta usluga namijenjena?

Centar za pružanje usluga u zajednici je Program namijenjen osobama kojima je zbog privremenih ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju potrebna pomoć u vlastitom kućanstvu. Kroz ovaj Program nastoji se omogućiti starijim i nemoćnim osobama da ostanu što duže u svojim domovima, osiguravajući im kvalitetnu njegu i brigu.

 

Centar za pružanje usluga u zajednici je Program koji se na području Grada Crikvenice provodi od 2010. godine. Program provodi sedam djelatnika: ravnatelj Programa, pet gerontodomaćica i jedan pomoćni radnik koji se trude prepoznati sve potrebe svojih korisnika i odgovorit na njih profesionalno, ali istovremeno toplim, ljudskim pristupom.

lzmjenama odluke o financiranju ovog Programa od strane Ministarstva socijalne politike i mladih stvorili su se preduvjeti da se Program otvori i prema onim korisnicima koji ga do sada nisu mogli koristiti.
 

Udruga Centar za pružanje usluga u zajednici Grada Crikvenice posjeduje rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga pomoći u kući (licenciju za Općinu Vinodolsku).


Program za sve osobe koje za korištenje usluga pomoći u kući imaju rješenje Centra za socijalnu skrb sufinancira Ministarstvo socijalne politike i mladih, a za sve druge korisnike Program sufinancira Grad Crikvenica, te je cijena za korisnike ovisna je o visini primanja korisnika.

Tko može biti korisnik

Centra za pružanje usluga u zajednici Grada Crikvenice?

Centar za pružanje usluga u zajednici mogu koristiti osobe sa prebivalištem na području Grada Crikvenice, starije od 65 godina (ili mlađe osobe od 65 godina) koje su:


Korisnici mogu koristiti usluge putem rješenja
Centra za socijalnu skrb.

 

- Mirovina do 1.500,00 kuna - 100%
- Mirovina do 2.000,00 kuna - 50%

 

Osobe starije od 65 godina života ukoliko je riječ o osobama narušenog zdravstvenog stanja, kroničnim bolesnicima, teže pokretnim ili nepokretnim osobama, i koje žive same ili s osobom narušenog zdravlja koja ne može brinuti o njoj

Osobe starije od 65 godina života koje žive same bez pomoći mlađih članova obitelji ili skrbnika.
Osoba koja živi u zajedničkom kućanstvu sa djecom ili skrbnicima.

 

Osobe mlađe od 65 godina smanjenih funkcionalnih sposobnosti ukoliko je riječ o osobama teško narušenog zdravstvenog stanja, kroničnim bolesnicima, teže pokretnim ili nepokretnim osobama koje nisu u mogućnosti obavljati svakodnevne životne aktivnosti, I koje žive same ili s osobom narušenog zdravlja koja ne može brinuti o njoj.

Upute za posjetitelje
institucija socijalne skrbi

Epidemija bolesti COVID-19 promijenila je u potpunosti naš svakodnevni život. Posebno se to odnosi na dnevnu rutinu starijih osoba koje su u ovoj epidemiji posebno ugrožena skupina. Zbog zaštite svojeg zdravlja starije su osobe prisiljene na čitav niz promjena vezanih uz svakodnevni život.

Više informacija potražite na:
koronavirus.hr
mrosp.gov.hr
hzjz.hr

 

E-mail: korona@mrms.hr

AKO STE OSOBA

Narušenog zdravlja

Osamljena osoba kojoj je potrebna pomoć i pažnja drugih

Osoba sa invaliditetom

Kontaktirajte nas na broj mobitela 091 242 4570 ili na email pomoc.u.kuci@crikvenica.hr