Dokumenti i objave

Godišnje financijsko izvješće Centra za pružanje usluga u zajednici Grada Crikvenice za 2021. godinu

 

Klikom na poveznice možete preuzeti dokumente:

Potvrda Fina

GFI

GFI s bilješkama 2021