Dokumenti i objave

Obavijest o vremenu održavanja intervjua.

 

 

Natječajno povjerenstvo za provođenje oglasa za radno mjesto gerontodomaćica u Centru za pružanje usluga u zajednici grada Crikvenice, dana 21. svibnja 2021. godine objavljuje OBAVIJEST o vremenu održavanja intervjua. 


Razgovor(Intervju) za obavljanje poslova gerontodomaćice (m/ž), 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme održat će se dana 26.05.2021. (srijeda) s početkom u 9,30 sati  u Centru za pružanje usluga u zajednici Grada Crikvenice, Kralja Tomislava 85a , u Crikvenici.

 

Razgovor (Intervju) provodi se u cilju provjere znanja, radnih sposobnosti, interesa i motivacije kandidata/kinja koji/e ispunjavaju formalne uvjete oglasa za radno mjesto gerontodomaćice u Centru za pružanje usluga u zajednici grada Crikvenice, objavljenog dana 12.05.2021. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Centra za pružanje usluga u zajednici grada Crikvenice i koji je trajao do 20.05.2021.g.

 

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati/kinje koji/e su predali/e pravovremene i potpune prijave i koje ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. Kandidati će biti pravovremeno obaviješteni najkasnije 5 dana prije održavanja istog putem internet stranice Centra.. Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi intervjuu, smatrati će se da je povukao/la prijavu na predmetni oglas.

Ostalim podnositeljima prijava bit će upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se osoba ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. 


Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici Centra za pružanje usluga u zajednici grada Crikvenice.

 

 

Predsjednica Natječajnog povjerenstva

Jasminka Citković, dipl. iur., v.r.

 

41/21

 

Obavijest o vremenu održavanja intervjua za radno mjesto gerontodomaćica možete preuzeti sa sljedeće poveznice:

gallery/Obavijest o vremenu održavanja intervjua.doc