Dokumenti i objave

Obavijesti i upute u svezi javnog natječaja za radno mjesto ravnatelja u Centru za pružanje usluga u zajednici grada Crikvenice

 

Javni natječaj za radno mjesto: RAVNATELJ CENTRA – 1 izvršitelj/ica na mandat od 4 godine, puno radno vrijeme u mjestu sjedišta Centra za pružanje usluga u zajednici Grada Crikvenice (dalje: Centar) objavljen je u „Narodnim novinama“ RH broj NN 88/21 od 6.8.2021.g. i na internetskoj stranici Centra, dana  6.8. 2021.g.


Od dana objave u „Narodnim novinama“ RH počinje teći 8-dnevni rok (do 16.8.2021.g.) za podnošenje prijava na javni natječaj, predajom u nadležni poštanski ured preporučenom pošiljkom na adresu: Centar za pružanje usluga u zajednici grada Crikvenice, Kralja Tomislava 85 a, 51260 Crikvenica.
 

Više o natječaju:

Obavijesti u svezi natječaja.doc