Dokumenti i objave

Na temelju članka 184. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13 i 152/14) ministrica socijalne politike i mladih donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA.

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_66_1277.html