Dokumenti i objave

Rang lista kandidata/kinja nakon prethodne provjere znanja
2021-04-09 11:49 Rang listu kandidata/kinja nakon prethodne provjere znanja za radno mjesto administrativni...
Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidatkinja i intervjua. - Administrativni tajnik
2021-04-02 10:46 Sa sljedeće poveznice možete preuzeti obavijest o vremenu održavanja provjere znanja za ra...
Natječaj za radno mjesto - Administrativni tajnik
2021-03-19 09:44 ADMINISTRATIVNI TAJNIK – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme u mjestu sjediš...
II. izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra
2021-02-23 11:44 II. izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za pomoć u kući grada ...
I. izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra
2021-02-23 11:40 I. izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za pomoć u kuć...
Poslovnik o radu Upravnog vijeća
2021-02-19 11:36 Poslovnik o radu Upravnoga vijeća možete preuzeti sa sljedeće poveznice: gallery/Poslovni...
Statut Centra za pružanje usluga u zajednici Grada Crikvenice
2021-02-18 10:29 Statut Centra za pomoć u kući grada Crikvenice možete preuzeti sa sljedeće poveznice: gal...
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
2021-02-05 11:33 Ovim Zakonom uređuje se djelatnost socijalne skrbi, načela socijalne skrbi, financiranje s...