Dokumenti i objave

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
05/02/2021 11:33 Ovim Zakonom uređuje se djelatnost socijalne skrbi, načela socijalne skrbi, fina...
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa
05/02/2021 11:25 Obavijest o sukobu interesa u smislu odredbe zakona o javnoj nabavi   Klikom n...
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge
05/02/2021 10:29 Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja evidencije pravnih osoba i...
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga
05/02/2021 10:26 Na temelju članka 184. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« bro...
Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga
05/02/2021 09:40 Ovim Pravilnikom propisuju se minimalni uvjeti za pružanje socijalnih usluga (u ...
Zakon o socijalnoj skrbi
05/02/2021 08:20 Ovim Zakonom uređuje se djelatnost socijalne skrbi, načela socijalne skrbi, fina...
Godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu
29/01/2021 09:00 Godišnje financijsko izvješće Centra za pomoć u kući Grada Crikvenice za 2020. g...